Varmvattenberedare

En bra fungerande vattenanläggning är en av många viktiga komponenter för att trivas. Fogas kan leverera kompletta lösningar för dig som vill ha vatten till köket eller möjlighet att ta en dusch.


Varmvattenberedaren ger varmvatten direkt då huvudbrännaren automatiskt tänds när varmvattenkranen öppnas.

 

Funktion av varmvattenberedare

Dessa varmvattenberedare är genomströmningsberedare, 5 och 11 liter/minut. Varmvattenledningen kan dras till ett eller flera tappställen. När någon varmvattenkran öppnas och vatten strömmar genom beredaren tänds huvudbrännaren om pilotlågan är tänd och värmer det inkommande kallvattnet under tiden som det passerar beredaren. Perfekta beredare när många skall duscha under kort tid. Inget varmvatten lagras. Beredaren klarar att värma 5/11 liter vatten per minut med 25 grader höjning från ingångs temperaturen.

 

Huvudbrännarens låga regleras automatiskt så att den utgående temperaturen blir konstant oberoende av om en eller flera kranar är öppna. Beredaren är konstruerad för att kunna användas i kombination med moderna vvs-armaturer såsom engreppsblandare mm.

 
I motsats till traditionella genomströmningsberedare är Fogas 5/11 utrustad med en reglerventil som anpassar brännarens effekt i varje ögonblick till behovet vilket tillåter lägre vattentryck och mindre flöden utan att vattentemperaturen stiger. Detta ger betydligt bättre komfort samtidigt som gasförbrukningen sjunker.

 
Denna ekonomizer gör det möjligt att, med något sänkt temperatur när varmvattnet vrids på, spara en icke oväsentlig mängd gas. Ekonomizern begränsar huvudbrännarens maxeffekt och kopplas in genom att vrida gasvredet max medurs mot symbolen för liten låga. Denna funktion används främst när varmvattenbehovet är litet.

 
Beredaren har piezotändare - genom att trycka på tändknappen tänds beredaren. Den inbyggda tändsäkringen stänger automatiskt av gastillförseln om lågan slocknar. När beredaren inte behöver vara driftsklar kan pilotlågan stängas av för att spara gasol.

 
Ventilationssats till 11 liters.

Komplett ventilationssats för montering ut genom vägg. Isolerat flexibelt ventilationsrör, vägggenomföring och ytterväggsventil.

 

Trumas välkända varmvattenberedare bygger på gas och/eller eldrift.

En kompakt och välbeprövad gas- och eluppvärmd förrådsberedare. Vattenbehållaren är i rostfritt stål och rymmer 10 eller 14 liter. Vattentemperatur (30-70 °C) ställs in steglöst på manöverpanelen (12V). Återtändning om gaslågan skulle slockna. Levereras med manöverpanel med 3 m kabel, säkerhets-/avtappningsventil, backventil samt väggskorstenssats med skyddshuv. Önskas takskorsten eller förflyttad sidoskorsten måste marinmodellen användas där slangar för avgas och insug är flexibla. Denna modell rekommenderas även vid besvärlig montering i husvagn eller husbil.

 

Finns även med elpatron 230V.

 

Se vårt sortiment här.

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna.

 

 

 

Bild: 14-0700.jpg

   Varmvattenberedare
     14-0700 5 minutliter.

Bild: 14-0800.jpg 

Varmvattenberedare

14-0800 11 minutliter. 

 

Bild: Varmvattenberedare.jpg

 

Bild: ventilationssats-unyc11.jpg

 

Bild: 14-b10.gif

 

  

Bild: 14-73000-01.jpg

Förrådsberedare 10/14 liter