Vad är Termo element

Avkännare som sitter i lågan och är ansluten till tändsäkringen och känner av att lågan brinner.
Termoelementet skapades av T J Seebeck år 1821. Han upptäckte att en elektrisk spänning bildas i en krets av två olika metaller eller legeringar som utsätts för en temperaturskillnad. Ju större skillnaden var, desto större spänning kunde han uppmäta.

 

Fler ord...

 

Mer om hur vi kan hjälpa dig här!