Vad är Reduceringsventil

Trycket i en gasolflaska är mycket högre än det gasoltryck som de flesta gasolapparater är avsedda för.
Trycket i en gasolflaska vid +20 C är ca 8.5 bar och skall du ansluta en hushållsapparat för inomhus bruk skall den ha ett gasoltryck på 0.03 bar och måste därför ha en reduceringsventil.
Det finns många olika reduceringsventiler med olika in / utgående gasoltryck och olika anslutningar.
Det finns även gasolapparater som skall ha oreducerat gasoltryck t.ex. campingutrustning för utomhusbruk.
Rekommenderas att ni byter ventil vart 10 år.
Mer att under TIPS & RÅD.

 

Fler ord...

 

Mer om hur vi kan hjälpa dig här!