Vad är Gasol

Gasol ett handelsnamn som främst består av propan (C3H8) eller butan (C4H10). Propan har en kokpunkt på - 42° C, kan därför användas i mycket sträng kyla. Gasol levereras i huvudsak med järnvägstankvagnar eller tankbil, men även i flaskor av stål-, komposit- och aluminiumflaskor i flytande form.
Under namnet motorgas används gasol som fordonsbränsle.
Ska inte förväxlas med fordonsgas.
Gasol tillverkas i första hand vid gasterminaler för framställning av naturgas, produktion från petroleum sker också. Huvudsakligen används gasol i industrin på grund av sin effektivitet och enkelhet i hanteringen.
Gasol används också i situationer där det inte finns tillgång till elektrisitet, till exempel i husvagnar, sommarstugor, båtar, myggfångare, grillar mm.
I industrin används stora mängder gasol som bränsle för värmnings- och värmebehandlingsprocesser och som bränsle till truckar.

 

Fler ord...

 

Mer om hur vi kan hjälpa dig här!